Facebook Instagram

Konference – Nežádoucí účinky vakcín a jejich alternativní léčba

23. května 2018 od 15:30 v Praze na Novotného lávce


Materiály z konference ke stažení naleznete v sekci Materiály

Téma konference

Očkování může způsobit celou škálu zdravotních problémů, od vyrážek, alergií, poruch pozornosti a nespavosti po vážné poruchy imunitního systému či různorodá neurologická onemocnění.

Konvenční medicína pro léčbu následků po očkování mnoho nenabízí. Většinou pouze kompenzuje vzniklé problémy pomocí léků, jako jsou například kortikoidy, ritalin či antiepileptika, nebo nabízí rehabilitace při opožděném vývoji pohybového systému, logopedickou péči při vadách řeči a péči o pacienty s poruchou autistického spektra. Pro systematickou minimalizaci následků po očkování by mohla nabídnout alespoň citlivější přístup k očkování, pečlivé sledování reakcí a vyhodnocování pro možné kontraindikace. Bohužel v tomto až na výjimky selhává.

Více a lépe mohou v této oblasti pomoci léčebné metody alternativní medicíny. Nejen osobám očkováním již postiženým, ale také preventivně ještě před aplikací vakcín. V prvé řadě je však nezbytné tento problém a jeho skutečný rozsah vnímat a mít informace o možnostech a dalším postupu.

Tato konference je určena jednak lékařům, homeopatům, léčitelům tradiční čínské medicíny a dalším terapeutům k rozšiřování odborných znalostí, jednak zájemcům z laické veřejnosti, kteří získají přehled o tom, jaké problémy mohou s očkováním souviset a jak je možné jim předcházet nebo je efektivně léčit. Věříme, že tak vznikne platforma ke sdílení praktických zkušeností lékařů a léčitelů rozličných alternativních směrů, již budeme v budoucnu dále rozšiřovat.


Program konference

15:30 – Klasifikace nežádoucích účinků očkování a vakcín – MUDr. Jan Vavrečka
16:00 – Konstituční homeopatická léčba následků po očkování, kazuistiky – MUDr. Judita Hofhanzlová
16:30 – Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín Ing. Václav Hrabák
17:00 – Homeopatická léčba následků po očkování – MUDr. Ludmila Eleková
17:30 – přestávka
17:45 – Zásadní nedostatky vědeckého výzkumu vakcín – Ing. Marián Fillo
18:00 – Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik? – Ing. Václav Hrabák
18:30 – Očkování z pohledu tradiční čínské medicíny, prevence a léčba následků – MUDr. Dagmar Komárková
19:00 – Vztah homeopatie a tradiční čínské medicíny při léčbě následků po očkování – Ing. Aleš Sušický

Přednášející

MUDr. Ludmila Eleková
V roce 1990 absolvovala s vyznamenáním Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Následně získala atestaci v oboru všeobecné lékařství pro dospělé a pracovala jako praktická lékařka pro dospělé.

Od roku 2007 se věnuje celostní medicíně. Důvodem bylo zejména přesvědčení, že konvenční medicína pacienty neuzdravuje, jen jejich příznaky potlačuje a tak konzervuje jejich primární patologii, která se dále prohlubuje a zhoršuje.

Je členkou výboru České lékařské homeopatické společnosti a přednáší na její Homeopatické škole.

Webové stránky www.lecivacesta.cz

Ing. Marián Fillo

Vystudoval Fakultu řízení a informatiky Žilinské univerzity v Žilině a posléze pracoval 10 let jako programátor webových aplikací. Ve svých 17 let prozřel a pochopil, že farmaceutické „léčení“ ve skutečnosti člověka neléčí, jen retušuje příznaky nemoci za cenu mnohem horších nežádoucích účinků, a proto od té doby vede svůj osobní bojkot farmaceutického průmyslu, tzn. že víc než polo­vinu svého života neužil žádná syntetická farmaka, pouze přírodní léčiva, vitamíny a stopové prvky. Díky tomu se těší nadprůměrně dobrému zdraví.

Během své první návštěvy u dětské lékařky svých dětí v roce 2009 odmítl jakákoli očkování svých dětí. V lednu 2010 byl pozván na krajskou hygie­nickou stanici v Žilině, kde se setkal s velkou arogancí, což ho podnítilo nedat klidně spát očkovací mašinerii do doby, než bude očkování na Slovensku dobrovolné. Poté založil www.slobodaVockovani.sk a krátce na to se podílel na vzniku slovenské Petice za svobodnou volbu v očkování. Pár měsíců později opustil své zaměst­nání, aby se mohl plně věnovat osvětové činnosti na poli (ne)očkování, což dělá doposud. V roce 2015 založil www.svobodaVockovani.cz a stal se moderátorem pořadu Sám sobě lé­kařem na inter­netové rozhlasové stanici Slobodný vysielač, kam si zve lékaře a léčitele hlavně mimo oficiální medicínu (včetně ajurvédy, homeopatie, etikoterapie aj.).

MUDr. Judita Hofhanzlová
Zabývá se dlouhodobě alternativními metodami léčby, zejména dětí, homeopatií, výživou a zdravým způsobem života.

Je autorkou několika knih, např. o alergických potížích, stravování dětí a těhotných žen, kojení či homeopatii. Pořádá přednášky a kurzy.

Webové stránky www.calendula.cz

Ing. Václav Hrabák
Homeopatii praktikuje od roku 2004. Odborně se vzdělával především v HOE Davida Littla a The New England School of Homeopathy. Absolvoval postgraduální vzdělání ČLHS Willa Taylora. Věnuje se zejména celostní - konstituční homeopatické léčbě. V roce 2012 založil v Praze homeopatickou školu Universum Homeopathicum www.homeounivers.cz, v níž působí jako hlavní lektor. Přednáší i na dalších homeopatických školách a publikuje články v odborných homeopatických časopisech.

Během homeopatické praxe se setkával s četnými zdravotními poškozeními po očkování, která časem narůstaly ruku v ruce s rostoucím počtem očkování. Přitom současně sílily repre ze strany státních úředníků. Proto v roce 2015 s dalšími kolegy založil společnost pro poškozené očkováním www.poockovani.cz a stal se jejím předsedou. V rámci  působení v této společnosti se účastní debat s mnohými představiteli očkovací politiky v ČR. I přes jejich velmi malou ochotu naslouchat skutečným problémům, které způsobuje očkování, věří, že se situace v očkování může změnit k lepšímu. Neboť bez těchto změn je zdraví budoucí populace v naší zemi v ohrožení.

Webové stránky www.homeoinstitut.com

MUDr. Dagmar Komárková
Absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně získala atestaci z interního lékařství. V rámci České lékařské a akupunkturistické společnosti získala oprávnění III. stupně – školitel v akupunktuře. V letech 2005 a 2011 působila v nemocnici TČM v Pekingu, účastnila se Mezinárodního tréninkového kurzu akupunktury na Univerzitě TČM Guangming, Peking. V letech 2014 absolvovala Roční kurz alchymické akupunktury Seattle USA.

Věnuje se akupunktuře, alchymickému léčení, terapii květovými esencemi a akupunktuře podle nebeských kmenů a zemských větví. Působí jako lektorka TCM Institutu – výuka akupunktury. Přednáší na sympóziích a ve škole Tradiční čínské medicíny

V roce 2008 založila kliniku Inspirita, kde působí jako vedoucí lékařka a hlavní terapeutka. www.inspirita.cz

Ing. Aleš Sušický
Vystudoval klasickou homeopatií v rámci tříletého studia na London College of Classical Homeopathy v roce 1993 – 1995. Je spoluautorem několika homeopatických publikací a autorem článků do odborných homeopatických časopisů i článků pro laickou veřejnost. Výuce klasické homeopatie se začal učit od roku 1996 pod vedením lektorů a mentorů z London College of Classical Homeopathy na kurzech LCCH v Brně a Praze. Dále studoval Sehgalovu školu revoluční homeopatie (1995 – 1997) a od roku 2004 školu Willa Taylora v Praze.

V roce 1999 založil v Brně Homeopatickou fakultu s klinikou s.r.o., kde jako ředitel a hlavní lektor výuky vyškolil stovky klasických homeopatů v rámci čtyřletého studia Klasické homeopatie pro profesionální praxi.

Od r. 2006 se intenzivně věnuje studiu tradiční čínské medicíny, 2x se zúčastnil stáže na klinice TCM v Číně. Přednáší TCM na Akademii tradiční čínské medicíny. V letech 2010 – 2015 absolvoval studium antroposofické medicíny v rámci pětiletého postgraduálního vzdělávání IPMT.

MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D.
Vystudoval obor všeobecné lékařství, pracuje jako ortoped na I. Chirurgické klinice VFN v Praze. Doktorské studium ukončil na Katedře podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze, kde stále působí jako vědecký pracovník. Jeho specializací zde je právo ochrany spotřebitele, evropské právo a problematika právní regulace výrobků se zdravotními účinky na lidský organismus. Tématu očkování, jeho nežádoucích účinků i reklamě vakcín se věnuje dlouhodobě v rámci své interdisciplinární specializace.

Materiály z konference ke stažení

Klasifikace nežádoucích účinků očkování a vakcín – MUDr. Jan Vavrečka
J.Vavrecka-Klasifikace_nezadoucich_ucinku.pdf (prezentace)
Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín Ing. Václav Hrabák
V.Hrabak-homeopaticka_profylaxe_nasledku_ockovani.pdf (prezentace)

V.Hrabak_Ockovani_a_homeopatie.pdf (přednáška)
Homeopatická léčba následků po očkování – MUDr. Ludmila Eleková
L.Elekova-Lecba_postvakcinacniho_syndromu_HDT.pdf (prezentace)
Zásadní nedostatky vědeckého výzkumu vakcín – Ing. Marián Fillo
M.Fillo–Zasadni_nedostatky_vedeckeho_vyzkumu_vakcin.pdf (prezentace)
Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik? – Ing. Václav Hrabák
V.Hrabak-homeopaticke_nezadouci_ucinky_vakcin.pdf (prezentace)
Očkování z pohledu TČM - MUDr. Dagmar Komárková
D.Komarkova-Ockovani_z_pohledu_TCM.pdf (prezentace)
Vztah homeopatie a tradiční čínské medicíny při léčbě následků po očkování – Ing. Aleš Sušický
A.Susicky-Ockovani_TCM_Homeopatie_Prevence.pdf (prezentace)


Galerie z konference


MUDr. Jan Vavrečka


MUDr. Judita Hofhanzlová


Ing. Václav Hrabák


MUDr. Ludmila Eleková


Ing. Marián Fillo


MUDr. Dagmar Komárková


Ing. Aleš Sušický


Křižíkův sál


Místo

ČSVTS – Novotného lávka 5, Praha 1 – www.csvts.cz

mapy.cz

Přihlášky a cena

přihlášky zasílejte na poockovani@poockovani.cz

cena při platbě předem do 15. května na č. ú.: 2400869820/2010 – 350 Kč

cena při platbě na místě v hotovosti – 380 Kč

Bannery

Chcete podpořit konferenci a upozornit na ní na vlastních stránkách? Stáhněte si banner a nasměrujte ho na odkaz https://www.poockovani.cz/konference

banner šířka 400px
banner šířka 200px
banner šířka 180px