Facebook Instagram

Brožury s příběhy


JAK ZASÁHL SYSTÉM OČKOVÁNÍ DO ŽIVOTA NĚKTERÝCH RODIN

Skupina rodičů sestavila již tři brožury s názvem „Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin I/II/III". Ve všech dílech máte možnost seznámit se s reálnými příběhy dětí a jejich rodin, které různě závažným způsobem poznamenalo očkování a jeho současný systém v ČR.

Brožury jsou určeny nejen politikům, kteří svou činností do života těchto a mnohých dalších rodin bezprostředně zasahují, ale i odborné veřejnosti, lékařům a v neposlední řadě široké veřejnosti. Všem nabízíme možnost si tyto brožury zdarma stáhnout a přečíst. Lze je zakoupit také v tištěné podobě.

Naším cílem je zdraví dětí a jejich očkování s minimalizací rizik, což přehlížení a bagatelizování možných nežádoucích účinků vakcín vylučuje. Nerozporujeme očkování jako takové, ale způsob jeho provádění bez respektu  ke specifickým potřebám jedince. Chceme ukázat, že s očkováním a následnými reakcemi se nepojí jen zvýšená teplota či bolesti v místě vpichu, ale mnoho dalších nežádoucích účinků a navazujících aspektů. Například péče o jakkoliv postižené dítě, vyloučení již přijatého dítěte z MŠ z důvodu nekompletního očkování, finanční zátěž rodin atd.

Tyto brožury s příběhy rodin předkládáme veřejnosti proto, abychom poukázali na možné nežádoucí účinky vakcín, a podpořili tak rodiče v pečlivém sledování zdravotního stavu svých dětí před i po vakcinaci, aby případné nežádoucí účinky byly zavčas rozpoznány a předešlo se vážnějším poškozením, které by hrozily po následném očkování.

Doposud jsme přinesli 170 reálných příběhů a další se chystáme zveřejnit. Chcete-li se o svůj příběh podělit i vy, můžete tak učinit na e-mailovou adresu NUpoOckovani@seznam.cz

Brožury je možné si objednat na adrese brozury.ocko@seznam.cz,

1. brožura – 75,- Kč, + poštovné dle ceníku České pošty
2. brožura – 120,- Kč + poštovné dle ceníku České pošty
3. brožura – 120,- Kč + poštovné dle ceníku České pošty

Brožury v PDF si lze zdarma stáhnout zde:

Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin III
Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin II
Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin