Facebook Instagram

Co vše může být nežádoucí účinek


Ve spolupráci se slovenskými kolegy jsme připravili seznam nežádoucích účinků vakcín, na které je třeba myslet, jež však bohužel nejsou uvedeny v oficiálních zdrojích. Věříme, že tento přístup se změní a uvedené potíže se začnou považovat za možné následky očkování.

Před očkováním doporučujeme vytisknout Dotazník nežádoucích účinků očkování. Požádejte pediatra o přiložení dotazníku k dokumentaci svého dítěte. Oba společně sledujte stav dítěte.

CO VŠE MŮŽE BÝT NEŽÁDOUCÍ ÚČINEK OČKOVÁNÍ

v místě vpichu: bolest, zarudnutí, otok, svědění, horkost, zatvrdlá zduřenina, mokvající vřed, puchýř, krevní podlitina, reakce typu III (Arthus), absces

v okolí: rozsáhlý otok očkované končetiny, otok celé očkované končetiny

celkové: horečka do 40 °C, horečka nad 40 °C, bolest hlavy, slabost, únava, pocení, zimnice, závratě, mdloby, pocit onemocnění, tachykardie, bušení srdce

pohybové: bolest kloubů, šlach či svalů, artritida, bolest zad, bolest / ztuhlost šíje, bolest / ztuhlost končetin, svalový třes, ztuhlost svalů, ochablost svalů

alergické reakce: zarudnutí tváře a krku, otok tváře, očí, krku, šíje nebo jazyka, náhlý pokles tlaku, kolaps, svědivé puchýřky, krupička

dýchací: dýchací potíže, bronchospazmus, svírání v hrudi, přestávky v dýchání, apnoe

smyslové: poškození zraku, rozmazané vidění, světloplachost, poškození sluchu, hučení, ušní šelest, bolest ucha, ztráta citlivosti, trnutí, šilhání, bolest v oku

kožní: vyrážky, ekzém, tečkovité krvácení - ekchymózy, psoriáza, Stevens-Johnsonův syndrom, vypadání vlasů, dermatitida, erythema nodosum (zánět podkožní tukové tkáně), erythema multiforme (puchýřnaté onemocnění kůže a sliznic)

infekce: infekce horních cest dýchacích, rýma, kašel, dávivý kašel, zánět v krku, zánět ucha, zánět průdušek, zápal plic, infekce lymfatických uzlin, zápal mozku / mozkových blan, infekce kostí, virová infekce, herpex simplex, h. zoster, otok příušnic (vakcin.mumps), vakcinační spalničky, SSPE, zánět očí, sinusitida, houbová infekce, sepse

neurologické: záchvaty, křeče, epilepsie, synkopa, nejistá chůze, neobvyklý pláč /encefalitický, neobvyklá apatie na podněty, členy rodiny, neobvyklé pohyby, zpomalení/zabrzdění vývoje, ztráta řeči, změny v chování, podrážděnost, apatie, dysfonie, kolaps / šok / hypotonická epizoda, stavy bezvědomí nebo nedostatku vědomí, poruchy spánku, neobvyklá spavost, nespavost, neutišitelný křik delší než 3 hodiny, encefalitida, meningitida, narkolepsie, vypouklá fontanela, encefalomyelitida, encefalopatie, zánět očního nervu, zánět lícního nervu, ochrnutí tváře, zánět jednoho / více nervů, Guillain-Barré syndrom, ochrnutí, neuropatie brachiálního plexu, neuralgie, ztráta paměti, ztráta reflexů

trávicí: nechutenství, bolest břicha, zvracení, průjem, zácpa, dyspepsie, reflux, plynatost, bolest zubů, enteritida, gast. enteritida, stomatitida, aftózní stomatitida, krev ve stolici, intususcepcie

hematologické: trompocytopenie, purpura / pokles krevních destiček, vaskulitida, otok lymfatických uzlin zejména na krku, v podpaží nebo slabinách, hemolytická anémie, zrychlená sedimentace erytrocytů

imunitní: pokles lymfocytů, zánětlivé střevní onemocnění, potravinová nebo jiná alergie, lupus, syndrom chronické únavy, roztroušená skleróza, sklerodermie, Graves-Basedowova choroba, autoimunní hepatitida, uveitida

jiné: zánět štítné žlázy, zvýšené jaterní testy, dysurie, smrt, potrat, autismus, ledvinové problémy, angioedem

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY DLE SPC

Nežádoucí účinky Infanrix Hexa (SPC)

infekce a infestace
Méně časté: Infekce horních cest dýchacích

Poruchy krve a lymfatického systému
Vzácné: lymfadenopatie2 , trombocytopenie2

Poruchy imunitního systému
Vzácné: anafylaktické reakce, anafylaktoidní reakce (včetně kopřivky, alergické reakce (včetně pruritu)

Poruchy metabolismu a výživy
Velmi časté: nechutenství

Psychiatrické poruchy
Velmi časté: neobvyklá plačtivost, podrážděnost, neklid

Poruchy nervového systému
Méně časté: spavost
Vzácné: kolaps nebo šokový stav (hypotonickohyporesponzivní epizoda)2
Velmi vzácné: křeče (s horečkou nebo bez horečky)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Méně časté: kašel
Vzácné: bronchitida, apnoe (u velmi předčasně narozených dětí, tj. narozených ve 28. týdnu těhotenství nebo dříve)

Gastrointestinální poruchy
Časté: průjem, zvracení

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Velmi časté: horečka do 38 °C, lokální otok v místě vpichu (≤ 50 mm), únava, bolest, zarudnutí
Časté: horečka nad 39,5 °C, reakce v místě vpichu, včetně indurace, lokální otok v místě vpichu (> 50 mm)
Méně časté: difuzní otok končetiny, do níž byla vakcína aplikována, občas postihující přilehlý kloub
Vzácné: otok celé končetiny, do níž byla vakcína aplikována, značné otoky, zbytnění a puchýřky v místě vpichu


Kompletní SPC naleznete zde: http://www.olecich.cz/modules/medication/detail.php?code=0025648&tab=texts

Nežádoucí účinky Priorix (SPC)

Klinické studie

Infekce a infestace:
Časté: infekce horních cest dýchacích
Méně časté: otitis media

Poruchy krve a lymfatického systému:
Méně časté: lymfadenopatie

Poruchy imunitního systému:
Vzácné: alergické reakce

Poruchy metabolismu a výživy:
Méně časté: anorexie

Psychiatrické poruchy:
Méně časté: nervozita, abnormální pláč, nespavost

Poruchy nervového systému:
Vzácné: febrilní křeče

Poruchy oka:
Méně časté: konjunktivitida

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:
Méně časté: bronchitida, kašel

Gastrointestinální poruchy:
Méně časté: otok příušní žlázy, průjem, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně:
Časté: vyrážka

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:
Velmi časté: zarudnutí v místě vpichu injekce, horečka nad 38 °C (měřeno rektálně) nebo nad 37,5 °C (měřeno axilárně/perorálně)
Časté: bolest a otok v místě vpichu injekce, horečka nad 39,5 °C (měřeno rektálně) nebo nad 39 °C (měřeno axilárně/perorálně) Četnost výskytu nežádoucích účinků po podání první a druhé dávky vakcíny byla obecně podobná. Výjimkou byla jen bolest v místě vpichu vakcíny, která se po první dávce vakcíny vyskytovala „často“, po druhé dávce pak „velmi často“.

Postmarketingové sledování

V průběhu postmarketingového sledování byly ve vzácných případech identifikovány následující nežádoucí účinky. Vzhledem k tomu, že jsou údaje dobrovolně hlášeny populací neznámé velikosti, není možné poskytnout skutečný odhad četnosti výskytu nežádoucích účinků.

Infekce a infestace:
meningitida, příznaky připomínající spalničky, příznaky připomínající příušnice (včetně orchitidy, epididymitidy a parotitidy)

Poruchy krve a lymfatického systému:
trombocytopenie, trombocytopenická purpura

Poruchy imunitního systému:
anafylaktické reakce

Poruchy nervového systému:
encefalitida, cerebelitida, příznaky podobné cerebelitidě (včetně přechodné poruchy chůze a přechodné ataxie), Guillain Barréův syndrom, transverzální myelitida, periferní neuritida

Cévní poruchy:
vaskulitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně:
erythema multiforme

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:
artralgie, artritida