Facebook Instagram

Lékařské studie


Předvídání postvakcinační imunity – kdo může být ohrožen?

Predicting post-vaccination autoimmunity: who might be at risk?
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25277820
Pharmacol Res. 2015 Feb;92:18-22. doi: 10.1016/j.phrs.2014.08.002. Epub 2014 Sep 30.
Soriano A(1), Nesher G(2), Shoenfeld Y(3).
  • (1)Department of Clinical Medicine and Rheumatology, Campus Bio-Medico University, Rome, Italy.
  • (2)Department of Internal Medicine A, Shaare Zedek Medical Center, and the Hebrew University Medical School, Jerusalem, Israel. Electronic address: nesherg@szmc.org.il.
  • (3)The Zabludowicz Center for Autoimmune Diseases, Sheba Medical Center, Sackler Faculty of Medicine, Incumbent of the Laura Schwarz-Kip Chair for Research of Autoimmune Diseases, Tel-Aviv University, Israel.
Abstrakt

Očkování se používá jako základní nástroj při boji s infekčními chorobami a mělo úspěšný vliv na zlepšení zdraví veřejnosti. Nicméně po očkování může dojít k negativním reakcím, včetně autoimunitních nemocí (ASIA syndrom - autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants autoimunitní/zánětlivý syndrom vyvolaný působením adjuvans ). Předpokládá se, že autoimunitní onemocnění by mohlo být spuštěno nebo prohloubeno imunogenním obsahem z vakcíny, stejně tak jako působením adjuvans, které se používají k tomu, aby došlo ke zvýšení imunitní reakce na imunogen. Naštěstí syndrom ASIA není častým jevem. Přesto tím, že dojde k definování jedinců se zvýšeým rizikem vzniku onemocnění, můžeme do budoucna omezit počet osob, u kterých dochází k post vakcinačnímu syndromu ASIA. Z tohoto pohledu jsme definovali čtyři skupiny osob, které mohou být náchylní na vznik syndromu ASIA vyvolaný očkováním: pacienty s předchozími projevy post-vakcinačních autoimunitních onemocnění, pacienty se zdravotní anamnézou s autoimunitními nemocemi, pacienty s anamnézou alergických reakcí a osoby, se sklonem ke vzniku autoimunitních nemocí (mají v rodinné anamnéze autoimunitní nemoci; přítomnost protilátek; nesoucí určité genetické profily, atd.).