Facebook Instagram

Farmalobby slaví. Z jednoho případu onemocnění tetanem se snaží vytěžit, co se dá


Farmaceutická lobby opět masivně zneužívá případ neočkovaného dítěte z jižní Moravy, u kterého se vyskytl tetanus. Záměrně je šířena hysterie a nenávist vůči rodičům, kteří se zcela odůvodněně obávají očkovat vlastní děti.


Pediatři jsou v mnoha případech nedostatečně obeznámeni s případy, kdy je očkování kontraindikováno, a rodiče jsou nuceni tuto neznalost suplovat i za cenu možných postihů. I podle „vakcinologů“ 5 % dětí nemá být očkováno z důvodů kontraindikace. Rodič s diagnózou RS je rozhodně jednou z kontraindikací (to, že k této kontraindikaci nebere pediatr zřetel, není chyba rodiče). O tom, že i u neočkovaných je onemocnění tetanem naprosto raritní, píše Zuzana Candigliota: „V Německu mají přehlednější data, už léta kontrolují proočkovanost dětí při vstupu do základních škol. Očkování mají dobrovolné. Ročně je tam očkováno cca 700 000 dětí, tedy 97 %. Neočkovaných jsou 3 %, což činí 21 000 ročně. To v praxi znamená, že neočkovaných dětí do 10 let je tam 210 000 a do 15 let 315 000. Tolik matematika, která se nedá nijak obejít. Za 30 let nebylo v této kategorii hlášeno žádné úmrtí na tetanus. Zemřel jeden člověk do 40 let a u něj se ani nezjistilo, jak to měl s očkováním. Dá se předpokládat, že ty zmíněné počty dětí měly nejrůznější úrazy, těžko se dá věřit, že by byly absolutně bez úrazů (hlubší oděrky).“


Pokud dítě ošetřuje lékař v situaci, kdy hrozí nákaza tetanem, má zjistit, zda je dítě proti tetanu očkováno. Důvod je zcela jasný: 5 % dětí očkováno i podle „vakcinologů“ být nemá, a tedy každé dvacáté dítě očkováno pravděpodobně není. Ošetřující lékař zřejmě existenci očkování nezjišťoval, a situaci tedy podcenil. Včasným podání tetanového imunoglobulinu bylo možné předejít propuknutí tetanických křečí. Naopak podání vakcíny proti tetanu u neočkovaného dítěte v době, kdy se již projevují symptomy onemocnění, je z lékařského hlediska sporné. U zkorodované baterie také může dojít k únikům toxických látek, které mohou způsobit podobné symptomy jako tetanus. Je otázkou, jestli bylo dítě po prvním ošetření dostatečně sledováno lékařem, zda se u něj nevyskytují nějaké náznaky toxické otravy. Ministerstvo zdravotnictví by mělo prošetřit, zda ze strany lékařského personálu nedošlo k závažným pochybením a ohrožení života dítěte. Lékaři musí počítat s tím, že minimálně 5 % dětí očkováno není a podle toho postupovat.


Společnost Poočkování vyjadřuje plnou podporu nemocnému dítěti i jeho rodičům. To, že se někteří lidé vyjadřují vůči rodičům dítěte nenávistně, je politováníhodné. Je to bohužel důsledek kampaní vedených propagátory očkování, kteří se takovou nenávist snaží záměrně vyvolávat jen kvůli tomu, aby se zvýšila spotřeba vakcín bez ohledu na poškozování zdraví dětí očkováním.