Souvisí porucha psychomotorického vývoje u dětí, apatie či vznik nebo zhoršení atopického ekzému s očkováním?

To je otázka, kterou si klade také Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Téměř 1/5 všech hlášení podezření na nežádoucí účinky vakcín (NÚ) za rok 2015 se týkala poruchy psychomotorického vývoje u dětí, apatie a vzniku nebo zhoršení ekzému, zejména atopického. Porucha psychomotorického vývoje včetně narušení vývoje řeči představovala téměř 10% všech hlášení podezření na NÚ vakcín a je považována za nový bezpečnostní signál, který je nyní monitorován jak v ČR, tak... celý text

Otevřený dopis paní Šebkové - odpověď na její výzvu směřovanou naší Společnosti

Vážená paní Šebková, jsme rádi, že nás oslovujete alespoň prostřednictvím zápisu Pracovní komise pro problematiku očkování. Bohužel jsme i přes naši opakovanou žádost do této Komise přizváni nebyli. Skutečný důvod pro to, aby v této Komisi nebyli zástupci pacientů postižených... celý text

Co je a proč jsme napsali Amicus curiae pro Evropský soud pro lidská práva

CO TO JE AMICUS CURIAE? Amicus curiae je v principu každé vyjádření právnické či fyzické osoby vůči soudu, pokud tato osoba cítí legitimní zájem na výsledku soudního sporu, ve kterém není ani žalobcem, ani stranou žalovanou. Osoba s legitimním zájmem se svým vyjádřením snaží ovlivnit rozhodnutí soudu zejména tím, že mu poskytne důležité informace mimoprávního charakteru, případně předestře svůj pohled na některé důležité... celý text

Amicus curiae - Zpráva o očkování v České republice v roce 2016

20. ledna 2016   Společnost pacientů s následky po očkování
a její vztah k budoucímu rozhodnutí
Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku („ESLP“)
(Tzv. Amicus curiae - o tom, co je to amicus curiae a proč byl vytvořen se dočtete v

Tisková zpráva - Výsledky průzkumu mezi kandidáty do Senátu na téma očkování

tisková zpráva 1. října 2016 Povinné očkování a zejména represe neočkovaných dětí, to je téma, které v ČR zajímá stále více lidí, zejména rodičů malých dětí. Očkovací politika v ČR je pochybná a její odborné odůvodnění si odpovědné orgány přizpůsobují libovolně podle potřeby. To například dokazuje i zásadní změna a překvapivý obrat argumentace našich odborníků ve vztahu k poslednímu povinnému roku... celý text

Zajímá Vás, co si Váš kandidát do Senátu myslí o povinném očkování?

Může ovlivnit jeho názor Vaši preferenci a volbu? Oslovili jsme všech 233 kandidátů do Senátu PČR a položili jim 6 důležitých otázek. Odpovědělo 38% z nich. Celkem dotazník vyplnilo 78 kandidátů a dalších 11 nám poslalo své vyjádření e-mailem. Všechny odpovědi i vyjádření Vám zde přinášíme v plném znění rozdělené dle volebních obvodů .  Odpovědi naleznete na www.poockovani.cz/volby

Stanovisko Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s. k povinné účasti neočkovaných dětí v posledním roce předškolní docházky

Naše Společnost samozřejmě vítá, že neočkované a nedoočkované děti budou moci od 1. ledna 2017 navštěvovat mateřské školy (MŠ) alespoň od svých pěti let (poslední rok předškolní docházky). V souvislosti s touto změnou a jejím odůvodněním považujeme za důležité zmínit tři skutečnosti: I. Až doposud bylo v ČR nepřijímání neočkovaných a nedoočkovaných dětí do... celý text

Přijímání ne(do)očkovaných dětí do povinného posledního roku předškolního vzdělávání

Novinku povinného posledního roku předškolního vzdělávání zavádí od roku 2017 novela tzv. školského zákona (č. 178/2016 Sb.). Dle platné právní úpravy neočkované nebo nedoočkované děti budou moci navštěvovat mateřské školy od 5 let věku bez omezení. Často zmiňovaná nutnost individuálního vzdělávání pro ne(do)očkované děti nemá žádný zákonný podklad. Bude to však respektovat i případné metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví adresované školkám a kontrolním orgánům? Toť otázka. Pozn.: Novela posouvá... celý text

VAXXED: FROM COVER-UP TO CATASTROPHE (VAXXED: Od utajení ke katastrofě)

VAXXED: From Cover-up to Catastrophe - trailer (české titulky) Trailer k tomuto kontroverznímu dokumentu s českými titulky naleznete na našem kanále na YouTube "poočkování TV".   V současné době probíhá turné po Spojených státech amerických. Chcete-li také v České republice vidět dokument o tom, jak americký státní úřad CDC (Úřad pro kontrolu a prevenci nemocí)... celý text

Nové číslo Kočkodana pro měsíc září

Máme pro Vás zbrusu nové číslo obšťastníku Kočkodan, ve kterém se dozvíte, že pediatři vědí o vakcínách všechno, že očkování je konspirace a že existujte vakcína lásky a další zajímavá témata zde  

Stanovisko Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s. k odvolání prof. Romana Prymuly z pozice ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové

Odvolání prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem z pozice ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové je velmi závažnou skutečností. Přestože se pravděpodobně jedná o politický boj - o akci, která byla připravena a provedena komerčními zájmovými skupinami - vyšly při ní najevo všeobecně významné skutečnosti. Je zcela nesporné, že existoval dlouhodobý tok... celý text

Souhrn Mezinárodního dne poškozených očkováním

Dne 3. června proběhla v rámci Mezinárodního dne poškozených očkováním akce Zapal svíčku za včeličku. Lidé na celém světě zapalovali svíčky jak na veřejných místech tak doma se svými rodinami a vyjadřovali tím podporu těm, kterým očkování negativně zasáhlo jejich životy. Na mezinárodní stránce www.lightacandle.eu, která je věnována tomuto mezinárodnímu dni a akci Zapal svíčku za včeličku, zapálilo 5701 lidí virtuální svíčku... celý text

Jak probíhala akce Zapal svíčku za včeličku v České republice (fotogalerie)

Praha Plzeň Ostrava

Tisková zpráva z tiskové konference

V dubnu minulého roku proběhla na mnoha místech České republiky akce „Svíčku za včeličku“. Lidé se sešli na veřejných místech, aby vyjádřili podporu zejména dětem poškozeným po očkování. Letos bylo pro uspořádání této akce zvoleno datum 3. června. Poprvé se také připojují lidé z mnoha dalších zemí a ve svých městech pořádají akci pod názvem „Light a Candle for the Vaccine-damaged“. Národní a mezinárodní organizace se navíc rozhodly,... celý text

NULOVÝ DIALOG - nový dokument ČT z cyklu Nedej se plus

Porušování lidských práv, represe, cenzura – tato témata jsou stále častěji slyšet v diskuzích o bezpečném očkování u nás i v zahraničí. Nedávno zazněla také na tiskové besedě Společnosti pacientů s následky po očkování. V pořadu mimo jiné zazní rozhovory s Dr. Ludmilou Elekovou, Zuzanou Candigliotou a Václavem Hrabákem. "Jsme pro bezpečné schéma očkování a otevřenou diskuzi, dialog je však nulový, uvedl předseda společnosti." Pořad v archivu ČT

Tisková zpráva z tiskové konference "Závažnost nežádoucích účinků je podceňována"

V důsledku rozsáhlých mediálních kampaní ve prospěch očkování a také některých zásahů státních orgánů proti svobodě slova, jsou dnes ve veřejné diskusi upozaďovány kritické názory k současnému systému očkování v České republice. Právě proto Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. ve spolupráci s Rozalio, z. s. a s nezávislými odborníky připravila ku příležitosti Evropského imunizačního týdne veřejnou prezentaci s následujícími tématy:

Nový vědecký objev popisuje mechanismus souvislosti očkování a autismu

  • Společnost pacientů s následky po očkování, z. s., vyzvala zástupce odborné veřejnosti, aby tento nový objev, publikovaný 26. února 2016 v prestižním časopisu Science, uvážili a posoudili jeho význam pro rizika očkování žen v těhotenství. (odpovědi odborných společností budou postupně publikovány dole na této stránce)

  • Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. požádala Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby přezkoumalo doporučení očkování těhotných žen a doporučila pozastavení doporučování... celý text

Máte slovo s Michaelou Jílkovou na téma očkování

Záznam pořadu MÁTE SLOVO S MICHAELOU JÍLKOVOU na téma očkování. Zaznělo mnoho důležitých informací, jak snížit rizika očkování a na co by si měli dát rodiče pozor při očkování svých dětí. (celý pořad v archivu České televize)

Události, komentáře – Česká televize – Téma: očkovat či neočkovat

Předseda Společnosti pacientů s následky po očkování Václav Hrabák a předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula v Událostech Komentářích k dnešnímu nálezu Ústavního soudu. (archiv České televize)      

Starší články:

Rozhodnutí Ústavního soudu o výjimce svědomí ve vztahu k očkování

Očkování těhotných žen proti černému kašli

Vznikla Společnost pacientů s následky po očkování

Anketa ohledně rozestupů mezi podáním hexavakcíny a vakcíny proti pneumokokům