Stanovisko Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s. k odvolání prof. Romana Prymuly z pozice ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové

Odvolání prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem z pozice ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové je velmi závažnou skutečností. Přestože se pravděpodobně jedná o politický boj - o akci, která byla připravena a provedena komerčními zájmovými skupinami - vyšly při ní najevo všeobecně významné skutečnosti. Je zcela nesporné, že existoval dlouhodobý tok... celý text

Stáhněte si již první dvě čísla satirického měsíčníku Kočkodan

Dnes - 1. 7. 2016 - vychází 2. číslo satirického měsíčníku o očkování Kočkodan. Je volně šířitelný ve formátu pdf a je ke stažení na stránce www.poockovani.cz/kockodan. Každý měsíc bude humornou formou informovat o dění kolem očkování, které se skutečně někdy může zdát až tragikomické. Vydávání obšťastníku KOČKODAN je neformální a neinstitucionalizovanou aktivitou soukromých osob. Společnost pacientů s následky po očkování vítá tento projekt, protože věří, že může pomoci k vnímání... celý text

Souhrn Mezinárodního dne poškozených očkováním

Dne 3. června proběhla v rámci Mezinárodního dne poškozených očkováním akce Zapal svíčku za včeličku. Lidé na celém světě zapalovali svíčky jak na veřejných místech tak doma se svými rodinami a vyjadřovali tím podporu těm, kterým očkování negativně zasáhlo jejich životy. Na mezinárodní stránce www.lightacandle.eu, která je věnována tomuto mezinárodnímu dni a akci Zapal svíčku za včeličku, zapálilo 5701 lidí virtuální svíčku... celý text

Přání k Mezinárodnímu dni poškozených očkováním od Václava Hrabáka (YouTube)

  video na Youtube: youtu.be/66Y3vWnvd5s Vážení přátelé. Letos vznikl důležitý mezinárodní den, a to Mezinárodní den poškozených očkováním. Lidé na celém světě zapalovali svíčky jak na veřejných místech, tak doma se svými rodinami a vyjadřovali tím podporu těm, kterým očkování negativně zasáhlo jejich životy. Vyslali tím vzkaz, že zdravotní problémy po očkování jsou skutečné a mnoho lidí se musí s jejich... celý text

Přání k Mezinárodnímu dni poškozených očkováním od Tye Bollingera (YouTube)

Celé video s titulky na Youtube - https://youtu.be/r5-EShhNnpA   Zdravím vás, tady je Ty Bollinger. Jsem autorem mnoha knih o přírodní léčbě rakoviny. Také jsem natočil dokumentární seriál "Pravda o léčbě rakoviny". Rád bych vám dnes krátce představil Mezinárodní den poškozených očkováním (3. červen). Rád bych vás požádal, abyste zapáli svíčku jako vzpomínku na ty, kteří mají následky po očkování.... celý text

Přání k Mezinárodnímu dni poškozených očkováním od českých a slovenských osobností

Přeji IVIAD (International Vaccine Injury Awareness Day, Mezinárodní den poškozených očkováním - pozn. redakce), aby získal respekt stejný, jaký si zaslouží všichni děti a dospělí s negativními následky po očkovní - respekt nejvyšší. Přišli do ordinací zdrávi a odešli často s doživotním postižením. Také přeji IVIAD, aby připoutal pozornost odborné veřejnosti a nasměroval jejich vědecké priority dosud opomíjené oblasti - jak rozeznat... celý text

Jak probíhal Mezinárodní den poškozených očkováním ve světě (fotogalerie)

Velká Británie   Slovensko   Portugalsko   Lucembursko   Itálie   Německo   Irsko   Kolumbie

Jak probíhala akce Zapal svíčku za včeličku v České republice (fotogalerie)

Praha Plzeň Ostrava

Tisková zpráva z tiskové konference

V dubnu minulého roku proběhla na mnoha místech České republiky akce „Svíčku za včeličku“. Lidé se sešli na veřejných místech, aby vyjádřili podporu zejména dětem poškozeným po očkování. Letos bylo pro uspořádání této akce zvoleno datum 3. června. Poprvé se také připojují lidé z mnoha dalších zemí a ve svých městech pořádají akci pod názvem „Light a Candle for the Vaccine-damaged“. Národní a mezinárodní organizace se navíc rozhodly,... celý text

Vzkaz od Krise Gaublomma k Mezinárodnímu dni poškozených očkováním

Vzkaz předsedy EFVV, Dr. Krise Gaublomma k Mezinárodnímu dni poškozených očkováním na YouTube (možné zapnout české titulky). "...dovoluji si vás pozvat na webovou stránku lightacandle.eu (Zapal svíčku). Je velmi důležité si připomenout všechny oběti očkování, všechny ty, kdo byli poškozeni nebo dokonce zemřeli na následky po očkování. Většinou ani nebyli informováni o možnosti nežádoucích účinků očkování. V mnoha případech, což je ještě horší, se podrobili povinnému očkování. To jsou ti, kteří zaplatili svým zdravím nebo životem pro udržení dogmatu bezpečnosti očkování..." video na YouTube

NULOVÝ DIALOG - nový dokument ČT z cyklu Nedej se plus

Porušování lidských práv, represe, cenzura – tato témata jsou stále častěji slyšet v diskuzích o bezpečném očkování u nás i v zahraničí. Nedávno zazněla také na tiskové besedě Společnosti pacientů s následky po očkování. V pořadu mimo jiné zazní rozhovory s Dr. Ludmilou Elekovou, Zuzanou Candigliotou a Václavem Hrabákem. "Jsme pro bezpečné schéma očkování a otevřenou diskuzi, dialog je však nulový, uvedl předseda společnosti." Pořad v archivu ČT

Mezinárodní den poškozených očkováním

Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. ve spolupráci s dalšími národními a zahraničními organizacemi vyhlašují 3. červen „Mezinárodním dnem poškozených očkováním“ (International Vaccine Injury Awareness Day). Tento den je dnem společné podpory lidí celého světa těm, kterým očkování významně zasáhlo jejich životy. U této příležitosti se v mnoha městech v Česku bude už druhým rokem konat akce „Zapal svíčku za včeličku“. Tato akce, která proběhla v České republice... celý text

Zapal svíčku za včeličku

Dne 3. června proběhla v rámci Mezinárodního dne poškozených očkováním akce Zapal svíčku za včeličku. Lidé na celém světě zapalovali svíčky jak na veřejných místech, tak doma se svými rodinami a vyjadřovali tím podporu těm, kterým očkování negativně zasáhlo jejich životy. Vyslali tím vzkaz, že zdravotní problémy po očkování jsou skutečné a mnoho lidí se musí s jejich následky potýkat den co den. Na... celý text

Rozhodně přihlaste své nedoočkované děti letos do školky

Spolenost pacientů s následky po očkování, z. s. doporučuje rodičům všech dětí neočkovaných řádně podle očkovacího kalendáře, aby letos rozhodně podali přihlášku alespoň do jedné mateřské školky. Mnozí rodiče přihlášky nepodávají v přesvědčení, že to je zbytečné, protože jejich dítě přijato nebude. To je sice velmi pravděpodobné, ale důvod pro podání alespoň jedné přihlášky je jiný. Česká republika patří mezi několik málo zbylých evropských zemí,... celý text

Zpráva o jednání a rozsudcích Krajského soudu v Hradci Králové

MUDr. Jan Vavrečka Ph.D.ze dne 10. 5. 2016 o nepřijetí neočkovaných dětí do mateřské školky a o soudním potvrzení neomezené úřednické svévole a nezastavitelné lobbistické šikany občanů České republiky   Vážení kolegové, vážení rodiče, vážení slušní lidé,   dovolte mi, abych Vás informoval o hanebném justičním příběhu, který se odehrál dne 10. 5.... celý text

Tisková zpráva z tiskové konference "Závažnost nežádoucích účinků je podceňována"

V důsledku rozsáhlých mediálních kampaní ve prospěch očkování a také některých zásahů státních orgánů proti svobodě slova, jsou dnes ve veřejné diskusi upozaďovány kritické názory k současnému systému očkování v České republice. Právě proto Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. ve spolupráci s Rozalio, z. s. a s nezávislými odborníky připravila ku příležitosti Evropského imunizačního týdne veřejnou prezentaci s následujícími tématy:

Nový vědecký objev popisuje mechanismus souvislosti očkování a autismu

  • Společnost pacientů s následky po očkování, z. s., vyzvala zástupce odborné veřejnosti, aby tento nový objev, publikovaný 26. února 2016 v prestižním časopisu Science, uvážili a posoudili jeho význam pro rizika očkování žen v těhotenství. (odpovědi odborných společností budou postupně publikovány dole na této stránce)

  • Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. požádala Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby přezkoumalo doporučení očkování těhotných žen a doporučila pozastavení doporučování... celý text

Vyjádření NIKO k naší žádosti o stanovisko k současnému podávání dvou a více vakcín současně

Národní imunizační komise se vyjádřila na svém jednání dne 9. února 2016 k naší žádosti o stanovisko k současnému podávání dvou či více vakcín v jeden den kojencům a batolatům. NIKO takový postup označila za lege artis a zmínila již známý fakt, že simultánní podání je dle SPC jednotlivých vakcín možné. NIKO se však nezabývala našimi námitkami, že zvýšené riziko vzniku nežádoucího účinku nemá žádné opodstatnění, dále... celý text

Máte slovo s Michaelou Jílkovou na téma očkování

Záznam pořadu MÁTE SLOVO S MICHAELOU JÍLKOVOU na téma očkování. Zaznělo mnoho důležitých informací, jak snížit rizika očkování a na co by si měli dát rodiče pozor při očkování svých dětí. (celý pořad v archivu České televize)

Události, komentáře – Česká televize – Téma: očkovat či neočkovat

Předseda Společnosti pacientů s následky po očkování Václav Hrabák a předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula v Událostech Komentářích k dnešnímu nálezu Ústavního soudu. (archiv České televize)      

Rozhodnutí Ústavního soudu o výjimce svědomí ve vztahu k očkování

Dne 20. ledna 2016 rozhodl I. senát Ústavního soudu České republiky (I. ÚS 1253/14, http://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-k-otazce-odmitnuti-povinneho-ockovani-z-duvodu-svetske-vyhrady-svedomi/) o tom, že povinné očkování mohou rodiče odmítnout na základě svého svědomí. Pokud tak učiní, nemá být odmítnutí povinného očkování v takovém případě sankcionováno, ani jiným způsobem vynucováno. Toto rozhodnutí Ústavního soudu vítáme a považujeme za významné a důležité, přestože se jeho účinky dotknou a pomohou pouze malé části rodičů... celý text

Očkování těhotných žen proti černému kašli

Národní imunizační komise (NIKO) vydala 8. 12. 2015 jako doplnění Národní strategie očkování proti pertusi „Doporučení pro očkování těhotných žen proti pertusi v České republice“.
(http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/doporuceni-narodni-imunizacni-komisenikopro-ockovani-tehotnych-zen-prot-per_11107_5.html) Vzhledem ke stoupajícímu počtu nemocných a rizikovosti pertuse u kojenců je jistě dobrým cílem chránit kojence před infekcí. Nicméně očkování matek v těhotenství proti černému kašli je svým způsobem vakcinologickou novinkou, o které jen velmi málo spolehlivě vědecky víme. Dříve bylo těhotenství spíše kontraindikací k podání... celý text

Vznikla Společnost pacientů s následky po očkování

Množství nežádoucích účinků po očkování není zdaleka tak zanedbatelné, jak tvrdí oficiální stanoviska českých úřadů. Svědčí o tom i oficiální údaj Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který uvádí, že se hlásí pouze 5% nežádoucích účinků. Ale především to nejsou jen přechodné reakce jako zarudnutí v místě vpichu, horečka a podobně. Mnoho dětí ve zřejmé časové následnosti po očkování začalo trpět vážnými imunologickými, kožními či neurologickými problémy. Většina lékařů však tyto problémy bagatelizuje a místo toho,... celý text

Anketa ohledně rozestupů mezi podáním hexavakcíny a vakcíny proti pneumokokům

Obracíme se na vás s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku ohledně očkování hexavakcínou a vakcínou proti pneumokokům. Jeho vyplnění vám zabere nejvýše 5 minut. Dotazník je určen těm, kteří očkovali hexavakcínou i vakcínou proti pneumokokům (nezáleží na tom, zda odděleně nebo společně v jeden den).
Zjištěné informace by měly pomoci při úpravách doporučení k očkování. Jako organizace apelující na minimalizaci rizik při očkování a maximální míru opatrnosti, vnímáme toto jako důležitou záležitost.
Děkujeme